kecerdasan buatan

Kecerdasan Buatan untuk Diagnosa Penyakit

Kecerdasan Buatan untuk Diagnosa Penyakit

Kecerdasan Buatan: Smartphone Akan Mampu Kenali Infeksi Covid-19

Kecerdasan Buatan: Smartphone Akan Mampu Kenali Infeksi Covid-19

TNBB jadi “pilot project” pengawasan hutan berteknologi AI

TNBB jadi “pilot project” pengawasan hutan berteknologi AI