CGV

Pertunjukkan Terakhir JKT48 akan diadakan Secara Livestreaming dan Eksklusif di Auditorium CGV FX

Pertunjukkan Terakhir JKT48 akan diadakan Secara Livestreaming dan Eksklusif di Auditorium CGV FX