Kesenjangan Kaya-Miskin Sedunia Kian Lebar

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di dunia semakin lebar.